Регистрация

Форма за регистрация

име на фирма / име и фамилия на физическо лице: *
име и фамилия на представителя: *
ЕИК № / ЕГН: *
E-mail: *
Телефон: *

Потребителско име: * * максимум 10 символа
Парола: * * минимум 5 символа
Повтори парола: *
Antispam: *

Декларирам, че съм съгласен/на с общите условия за ползване услугите на Fimenco.

  Съгласен съм

При безплатната регистрация ще получите на посочения от Вас електронен адрес линк за активиране на Вашето потребителско име. При натискане върху линка Вашето потребителско име ще бъде активирано незабавно.


При платения абонамент Вашето ВИП членство ще бъде активирано в рамките на 24 часа от момента на получаване на плащането и ще бъдете известени за това чрез съобщение на посочения от Вас при регистрацията електронен адрес. В рамките на 7 работни дни след постъпването на плащането ще получите фактурата.