За нас

Мисия на фирмата

Ние сме „ФИМЕНКО” ЕООД, консултантска компания, специализираща основно в областта на външното проектно финансиране. Предлагаме специализирани услуги за разработване и управление на проекти, финансирани по международни и национални донорски програми. Основен акцент в нашата дейност е усвояването на Структурните фондове на ЕС. Нашата мисия е да съдействаме за развитието на българските бизнес, научни и обществени организации и по-специално за осъществяването на Вашите идеи. Освен разработване и управление на проекти, фирмата предлага и широка гама от услуги като изготвянето на анализи, счетоводни услуги, финансов мениджмънт и редица други услуги!