Услуги

Разработване и управление на проекти

Пълен комплект услуги от уведомяване за отворени възможности за финансиране до приключване на даден проект. Фирмата предлага най-добрите консултантски услуги по европейски програми.

Счетоводни услуги

Фименко разполага с цял отдел по счетоводство, който извършва пълна счетоводна отчетност, месечни и годишни ведомости, подготвяне на документи, консултации относно данъци, осигуровки и др. Фирмата обслужва и физически лица, регистрирани по закона за ДДС.

Управленско консултиране

В случай че се интересувате от управленско консултиране, Фименко може да Ви бъде полезна чрез стратегически мениджмънт, бизнес реинженеринг или оперативен мениджмънт.

Финансов мениджмънт

Фирмата може да предложи изготвянето на финансови анализи, оптимизиране на финансови потоци, финансово планиране, управленско счетоводство.

Икономически анализи и разработване на стратегии за развитие

Фирма Фименко предлага разработване на бизнес планове, маркетингови проучвания и оценки на инвестиционни проекти.

Институционално и регионално развитие

Фименко може да окаже помощ при изграждане на общински структури за икономически или социално развитие,изграждане на административен капацитет и развитие на публично-частни партньорства.

Услуги, подпомагащи бизнеса

Фименко предлага още индустриални анализи, инвестиционни анализи, подпомагане на чуждестранни компании да навлязат в българския пазар, подкрепа и развитие на балкия бизнес.

Усъвършенстване на мениджмънта чрез обучение

Фименко предлага специализирани кратки курсове за мениджъри и предприемачи, обучение на персонала на клиентите по управление на проекти по програми на ЕС, финансово управление и организационни умения.

В тази страница може да разгледате спектъра от услуги, които Фименко предлага на своите клиенти! Основните услуги , които извършваме са разработване на бизнес планове и проекти за външно финансиране, управлението на тези проекти както и счетоводни услуги. За допълнителни услуги, които не са упоменати в сайта, моля обадете ни се с конкретни запитвания.