Партньори

Част от партньорските организации, с които фирмата е работила през годините са:

Асоциация за управление на проекти в България
Международна организация за управление на проекти
Държавна комисия по сигурността на информацията
Институт по микробиология към БАН
Институт за следдипломна квалификация към УНСС
Университет за Национално и Световно Стопанство - УНСС
Софийски Университет " Св. Климент Охридски"
Технически Университет - София
Институт по Невробиология към БАН

Освен тези организации и звена, фирмата има връзки и с много фирми в различни производствени сфери, както и с много компании в други части на икономиката. Благодарение на отличната си работа, фирма Фименко е спечелила доверието на партньорите си и може да разчита на техния авторитет и познания.