Новини
Започва приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Започва приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ официално обяви, че от 14.04.2015 г. стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.
За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.
  Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.
Образци на документите за кандидатстване са публикувани на страницата на Държавен фонд „Земеделие“ .
 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ 


30.03.2015
назад