Новини
Започва прием за компенсиране на селскостопански животни и унищожени пчелни кошери

Започва прием за компенсиране на селскостопански животни и унищожени пчелни кошери

От 23.03.2015 г. започва прием на заявления за държавна помощ по Схема за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия настъпили през 2014 г.
Компенсациите ще бъдат предоставяне на малки и средни предприятия, както и физически лица регистрирани като земеделски стопани. Природните бедствия за които ще се пердоставя помощта са: свлачища, наводнения, земетресения, горски пожари, уратанни ветрове и др.
Заявленията се подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по постоянен адрес, или седалище на кандидата. 
Крайният срок за кандидатстване по схемата е до 09.04.2015 г., или до изчерпване на финансовия ресурс от 200 000 лева.
Срокът за изплащане на средствата е до 24.04.2015 т.
Пълна информация за помощта и указания за кандидатстване може да намерите на страницата на Държавен фонд "Земеделие", рубрика "Държавни помощи/Схеми по регламент на (ЕС) 702/2014 - http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/


16.03.2015
назад