Новини
Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

От 23.03.2015 г. стартира приемът на документи за предоставяне на държавна помощ по схемата "Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховка на селскостопанска продукция". 
Целта на отпусканата помощ  е стимулиране на малките, средни предприятия и земеделски стопани, който отглеждат плодове, зеленчуци, тютюн и етерично-маслени култури да застраховат продукцията си срещу неблагоприятни климатични събития. 
Максималния размер на подпомагането за един земеделски стопанин е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Заявленията за подпомагане се приемат в териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие" по адрес на кандидата.
Крайният срок за кандидатстване по схемата е до 31.08.2015 г., или до изчерпване на финансовия ресурс.
Срокът за сключване на договор и изплащане на средствата е до 15.12.2015 г.


13.03.2015
назад