Новини
Започна приема на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Започна приема на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

След дълго очакване Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви приема на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  • Дейности за подобряване на производствените процеси.
  • Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.
  • Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията.
  • Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

  1. 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства.
  2. 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства.
  3. 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

 


08.05.2015
назад