Новини
Започна национална информационна кампания за оперативните програми 2014-2020 г.

Започна национална информационна кампания за оперативните програми 2014-2020 г.

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС стартира информационна кампания в периода 16.03.2015 г. - 09.05.2015 г. посветена на новите оперативни програми за 2014-2020 г. Кампанията е под наслов "Да създадем България 2020" и ще се поведат  близо 600 събития на територията на всички общини в страната.
Първият етап от кампанията ще продължи 3 седмици и е насочен към широката общественост.  Екипите на всички областни информационни центрове ще посетят всички 264 общини в страната, като чрез открити приемни ще потърсят мнението на гражданите какво искат да променят в населеното си място с европейски средства за периода до 2020 г.
Втората фаза на инициативата започва края на април и ще премине в анализиране на резултатите от допитванията до гражданите и представяне на потенциални бенефициенти и обобщена информация от допитването.
Кампанията ще завърши в Деня на Европа- 09 Май със поредица от специални събития във всички 27 областни града.
График на събитията е публикуван в секция Календар на страницата на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03


16.03.2015
назад