Новини
УО на Оперативна програма "Конкурентноспособност публикува указания за прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 - оповестяване публично съобщение на ценови предложения

УО на Оперативна програма "Конкурентноспособност публикува указания за прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 - оповестяване публично съобщение на ценови предложения

УО на Оперативна програма "Конкурентноспособност" публикува указания за прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 - оповестяване публично съобщение на ценови предложения.  Подробности може да намерите на сайта на ОП "Конкурентноспособност" .


01.08.2014
назад