Новини
Стартира приемът на заявления за директни плащания

Стартира приемът на заявления за директни плащания

Земеделските стопани могат да започнат да подават заявленията си за подпомагане в Общинските служби по земеделие. Общия финансов ресурс по схемата за единно плащане на площ е 306 млн. евро. 
Крайната дата за подаване на заявления без налагане на санкции за закъснение е 15.05.2015 г.
Крайната дата за подаване на заявления е 09.06.2015 г., като за периода от 15.05.2015 г. до 09.06.2015 г. за всеки ден закъснение се намалява по 1% от субсидията.
Пълен списък на схемите по които може да се кандидатства е публикуван на страницата на Държавен фонд "Земеделие" #тук.


12.03.2015
назад