Новини
Стартира прием по Националната програма по пчеларство

Стартира прием по Националната програма по пчеларство

Заявления за подпомагане могат да се подават по следните мерки и дейности на Националната програма по пчеларство за периода 2014-2016 г.
1. Мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари";
2. Мярка Б "Борба срещу вароатозата";
3. Мярка В "Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед"
4. Мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС".

13.10.2015 / 30.11.2015
назад