Новини
Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап "Оценка на административното

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разглеждане и оценка в рамките на Първия краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и подадени от кандидати с код на основна икономическа дейност, попадащи в секторите на Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства.
Отхвърлени са 113 проекта, което представлява малко над 13 % от общия брой подадени проектни предложения. Пълният списък на проектните предложения може да видян тук.
13.10.2015 / 31.12.2017
назад