Новини
С какво ще започне изпълнението на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“?

С какво ще започне изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“?

Старта на новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  ще бъде обявен с добре познатата от предишния програмен период схема за технологична модернизация в малките и средни предприятия, но вече като схема "Подобряване на производствения капацитет на МСП", като общия размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата за 2015 г. е 150 млн. евро.
Целта на схемата е подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията, като от безвъзмездната финансова помощ ще могат да се възползват микро,малки или средни предприятия регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустимите за финансиране разходи ще са за придобиване на ДМА и ДНА, като размера на безвъзмездната помощ ще е от 35% до 70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ. Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще 100 000 лева, а максималната 1 000 000 лева.
Предвижда се през 2015 г. процедурата да бъде с три крайни срока за подаване на проекти, като първия краен срок ще бъде не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. Предвид отчетеното забавянето за стартиране на процедурата, спрямо планираното в Индикативната годишна работна програма за 2015 г. и факта, че предстои обществено обсъждане, вероятно приемът на проекти няма да започне преди средата на април.


01.04.2015
назад