Новини
Публикувана е Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20

Публикувана е Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20

Управляващият орган на ОПИК публикува подробни указания за отчитане и мониторинг на проекти електронната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020. Пакетът от документи включва и следните образци на документи: Заявление за профил за достъл на Ръководител на бенефициента до ИСУН 2020, Заявление за профил за достъп на упълномощение от бенефициента лица  до ИСУН 2020 и Декларация на бенефициента.
19.01.2016
назад