Новини
Програма "Херкулес III"

Програма "Херкулес III"

С програмата "Херкулес III" се цели страните членки да станат по-силни в управлението на риска и по-голямата защита на финансовите интереси на ЕС. Дейностите, които финансира програмата са: семинари, обучения, колоквиуми, работни срещи и други подобни. От програмата могат да се възползват национални регионални аадминистративни структури, научноизследвателски и образователни институти и организации с нестопанска цел. Подробности може да прочетете на сайта: http://zafondovete.eu


04.08.2014
назад