Новини
Приемът  по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. стартира на 14.04.2015 г.

Приемът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. стартира на 14.04.2015 г.

Приемът на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. започва  на 14.04.2015 г.
Новината, че мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъде отворена за кандидатстване от 14.04.2015 г. бе съобщена първо от министърът на земеделието и храните Десислава Танева в гр. Бургас, по време на срещата със земеделски стопани.
Очаква се през идната седмица Наредбата по мярката да бъде публикувана в Държавен вестник и веднага след нейното обнародване, ще бъде издадена заповед за отваряне на прием, като проектите ще започнат да се приемат в първия работен ден след великденските празници.

Повече информация за мярката и изискванията за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на ФИМЕНКО в раздел Финансиране.


21.03.2015
назад