Новини
Отхвърлени предложения на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“

Отхвърлени предложения на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“

УО на ОП "Конкурентоспособност и иновации" 2014-2020 публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“. Отхърлени са общо 24 проектни предложения, подадени в раките на втория краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 
Пълният списък с охвърлените проектни предложения може да бъде намерен тук.
07.12.2015
назад