Новини
От 01.04.2015 г. започва подаването на заявления за предварителен прием за държавна помощ за картофи

От 01.04.2015 г. започва подаването на заявления за предварителен прием за държавна помощ за картофи

От 1 април започва предварителен прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
Финансовият ресурс е в размер на 600 хил. лв. и е предвиден по направление „Субсидии на нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“.
Срокът за кандидатстване е  съобразен с технологичните срокове за засаждане на картофи, съгласувани с МЗХ, БАБХ и браншовата организация на картофопроизводителите, като крайната дата за  кандидатстване 15.05.2015 г.
 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“
30.03.2015
назад