Новини
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е изпратен за одобрение от Европейската комисия. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП. Оперативнатата програма е заета в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията.


02.06.2014
назад