Новини

ОЛАФ стартира спешна проверка на ОП "Конкурентноспосбност"

Европейската служба за борба с измамите стартира спешна проверка на ОП „Конкурентоспособност“. Причината е внезапното спиране на схема "Технологична модернизация" и постъпилите жалби след това. Ръководният екип на програмата е в готовност да даде достъп до документите на служителите на ОЛАФ. Неяснотата в случея идва от фактът, че след оценка и класиране на проектните предложения и сключени договори с някои от тях, внезапно е  взето решение за прекратяване на процедурата. 
28.07.2014
назад