Новини
Обявена е схема за кандидатстване по фонд "Солидарност" на ЕС

Обявена е схема за кандидатстване по фонд "Солидарност" на ЕС

Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г. е обявена схема за кандидатстване по фонд "Солидарност" на Европейския съюз.  Със Заповед № РД-02-36-88/09.03.2015 г. на Единния информационен портал на Структурните фондове (www.eufunds.bg)са публикувани изисквания и пакет документи за кандидатстване по схемата. 
Конкретни бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ са: Дирекция "Водоснабдяване и канализация" и Дирекция "Благоустройство и геозащита" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Пътна инфраструктура”. От общините конкретни бенефициенти по схемата са: Община Варна от област Варна, Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Лясковец от област Велико Търново, Общини Добрич и Балчик от област Добрич, Общини Кърджали и Ардино от област Кърджали, Община Бургас от област Бургас с резервен изпълнителен орган община Созопол, Общини Антон, Копривщица и Мирково от Софийска област, Общини Габрово, Дряново и Трявна от област Габрово, Общини Шумен, Венец, Върбица, Каспичан и Никола Козлево от област Шумен. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения от изпълнителните органи съгласно публикуваните изисквания по схемата е 06.04.2015 година.


09.03.2015
назад