Новини
Обществено обсъждане на индикативните годишни работни програми за 2016 г.

Обществено обсъждане на индикативните годишни работни програми за 2016 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Проект на Индикативна годишна работна за 2016 г. на ОП "Конкурентоспособност и иновации".

Проект на Индикативна годишна работна за 2016 г. на ОП "Региони в растеж".

Проект на Индикативна годишна работна за 2016 г. нa ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

Проект на Индикативна годишна работна за 2016 г. нa ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура".

Проект на Индикативна годишна работна за 2016 г. нa ОП "Добро управление".

Проект на Индикативна годишна работна за 2016 г. нa "Програма за морско дело и рибарство". 
09.10.2015 / 31.12.2015
назад