Новини

Нова програма ще обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни излседвания и разрабоването на нови технологии

Хоризонт 2020 е новата програма, която ще стартира през новият програмен период 2014-2020 година. Тя ще обединява досегашните инструменти и програми, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии - Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации и Европейският институт за иновации и технологии. С бюджет от 80 млрд. евро прогармата ще стимулира създаване на растеж и нови работни места. Трите основни приоритета на програмата са - наука на най-високо ниво, конкурентни индустрии, по-добро общество. Програмата ще помогне за създаване на по-здрави връзки между науката и пазара. Подробности може да намерите на сайта evrofinansirane.eu.


30.07.2014
назад