Новини
На 9.04.2015 г.  изтича удълженият срок за прием на заявления за държавна помощ De minimis за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян.

На 9.04.2015 г. изтича удълженият срок за прием на заявления за държавна помощ De minimis за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян.

На  9.04.2015 г. изтича удълженият срок за прием на заявления за държавна помощ De minimis за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян, като до момента в Държавен фонд „Земеделие“ са подадени 254 заявления. Право на държавната помощ имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи De minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години.


Източник: Държавен фонд „Земеделие“
08.04.2015
назад