Новини
Какво предвижда Закона за управление на средствата от еврофондовете?

Какво предвижда Закона за управление на средствата от еврофондовете?

Проектът на новия Закона за управление на средствата от еврофондовете вече е разпратен до Сдружението на общините и работодателските организации за забележки и допълнения.
Новото в него ще бъдат ясно определените срокове за администрацията. Проектът на закона предвижда оценката на един проект да не се бави повече от 3 месеца, а ако подадените проекти са над 500, администрацията ще има 120 дни за произнасяне. Оценка при предварителния подбор на концепции трябва да се дава за 30 дни, а до 10 дни след това Управляващият орган трябва да издаде мотивирано решение за допускане на одобрените кандидати.
По отношение на неспазването на сроковете Закона за управление на средствата от еврофондовете предвижда и налагането на санкции. Ако авансово плащане по проект не се извърши до 10 дни от датата на получаването на заявката на ръководителите на Управляващия орган ще се налагат глоби от 1000 до 2000 лева.  Глоба в същия размер е предвидена и в случай, че 40 дни след заверката на разходите, на бенефициентите не са преведени съответните междинни и окончателни плащания. Общо времето за потвърждение на разходите и превеждането на парите не може да е повече 90 дни.
Нов момент е, че подаден проект ще може да бъде променен по искане на управляващия орган или на получателя на безвъзмездната помощ, ако не се нарушават конкурентните условия.
След влизане в сила на закона процедурите по отпускането на евросредства ще могат да се прекратяват в пет случая:

  • Не са постъпили проекти.
  • Подадените заявки са оттеглени.
  • С решение на комитета за наблюдение.
  • Открити  са нарушения по програмата.
  • Спрени са плащанията по програмата.

Източник: economy.bg


26.03.2015
назад