Новини

Информационни материали по ОПИК

Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува информационни матеирлаи във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура "Подобряване на производствения капацитет". Презентациите включват насоки за финансово и административно управление, както и технически въпроси, свързани с управлението на проектите. Презентациите могат да се изтеглят от страницата на управляващяи орган: www.opcompetitiveness.bg
20.01.2016
назад