Новини
 Хоризонт 2020 предлага нови възможности

Хоризонт 2020 предлага нови възможности

Програмата "Хоризонт" 2020 към различни, но вазимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за ЕС. Те съответстват на приоритетите залегнали в " Европа 2020" и " Съюз за иновации". Част от тях са: наука с и за обществото чрез повишавне на привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора, интергриране ан бществото в науката и иновациите, промотиране на равенство между половете в научните изследвания ииновациите и други. Подробноси може да намерите в посоченият линк: http://zafondovete.eu/2014/09/horizon-2020-science-with-and-for-society/

30.09.2014
назад