Новини
Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

След дълго очакване Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"  за периода 2014-2020 година.  
Общия бюджет на програмата е 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 1,18 млрд. евро, а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро. 
Фокусът на програмата е съсредоточен в малките и средните предприятия, като част от мерките ще бъдат насочени и към големите предприятия, клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове. 
Ресурсът на Оперативна програма "Иновации и конкурeнтоспособност" 2014-2020 е разпределен в пет направления:

  • Технологично развитие и иновации.
  • Предприемачество и капацитет за разтеж на МСП.
  • Енергиййна и ресурсна ефективност на предприятията.
  • Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.
  • Техническа помощ.
Очкаква се първата схема по програмата "Подобряване на производствения капацитет на МСП" да стартира още през март.

17.03.2015
назад