Новини
ЕК продължава да стимулира развитието на клъстерите

ЕК продължава да стимулира развитието на клъстерите

ЕК и като цяло ЕС продължават да стимулират развитието на клъстерите, като бъдеща форма на взаимно сътрудночество и постигане на синергичен ефект от продуктите и услугите, които те предлагат. Настоящото действие ще подпомогне клъстерните организации, бизнес мрежи и техните ръководители да предоставят висококачествени услуги на малки и средни предприятия в различни области, включително достъп до чужди пазари.
Заинтересованите клъстерни организации и бизнес мрежи трябва да бъдат ангажирани в стратегическо задвижван от индустрията сътрудничество (или планират да работят заедно) по дължината на общата верига на стойността или на транснационален проект във всяка производствена или услуга сектор, и са изправени пред някои общи предизвикателства, и готов да:
Подобрят своите практики за управление, както и техните пазарни / конкурентни предимства или аналитични капацитет стойност верига и;
Осигуряване на най-качествени услуги на своите малки и средни предприятия, по-специално за интегриране на креативност в своя бизнес, улесняване на МСП за интернационализация, по-добро използване и разпространение на главните базови технологии (ГБТ), подпомагане на малките и средни предприятия за защита на правата на интелектуална собственост и по-нататъшно решаване на въпроси за ефективност на ресурсите в рамките на тяхната клъстер. Проектните прелдожения могат да се подават до 29.10.2014 година


15.08.2014
назад