Новини
ЕК е одобрила искането отваряне на мярката Млад фермер

ЕК е одобрила искането отваряне на мярката Млад фермер

Искането за отваряне на мярката Млад фермер е одобрено от Брюксел, като бюджетът му ще възлиза на 27 млн. лева, които са останали неусвоени и прехвърлени от мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" на ПРСР  2007-2013. Очаква се Държавен фонд земеделие да излезе със становище относно мярката и подробности относто кандидатстането и оценката на проектните предложения.
30.07.2014
назад