Новини

Близо 1 млрд. лева за иновации през 2015 година

Ще отпуснат близо 1 млрд. лева за иновации през 2015 година.В тази сума влизат както публичните разходи, така и средствата, които бизнесът ще похарчи. Публичните разходи ще са над 525 млн. лева - 275 млн. лева по линия на еврофондовете, а 197 млн. лева – от държавния бюджет. Университетите ще получат над 53 млн. лева. Близо 412,3 млн. лева се очаква да похарчат за иновации предприятията и нетърговските организации през 2015 г. 823,4 млн лева се предвиждат за изследователска дейност. Една от основните цели през новия програмен период на е 33% от фирмите да започнат да продават продукцията онлайн. В момента те са едва 4%, при средно ниво за ЕС - 13%


28.07.2014
назад