Новини
18 са подадените заявления в първия ден от приема за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

18 са подадените заявления в първия ден от приема за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Само до 16 часа в първия ден от приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 18 проекта бяха въведени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).  Държавен фонд „Земеделие“ информира, че най-активни са били фермери от Ловеч – 4 регистрирани в ИСАК проекта, по два са въведените проекти от областите Ямбол, Русе, Бургас и Плевен. Заявления са подадени и в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в Пазарджик, Видин, Пловдив, Добрич и Варна. Преобладаващата част от тези проекти са за инвестиции в сектор „Растениевъдство“ с цел подобряване на производствения процес и повишаване обема на произведената продукция. Подадени са проектни предложения за земеделска техника, основно за производство на етерично-маслени, зърнено-житни култури, трайни насаждения, лозя. Пет от първите подадени проекти са за стопанства, намиращи се в Северозападна България.
Припомняме, че приемът на заявления за инвестиции за закупуване на земеделска техника е до 18 май 2015 г.

Източник: Държавен фонд "Земеделие"


16.04.2015
назад