Новини
1,5 милиона лева отпуска Държавен фонд „Земеделие“  насърчаване производството и използването на висококачествени семена

1,5 милиона лева отпуска Държавен фонд „Земеделие“ насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Фонд „Земеделие” отпуска 1,5 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена.
Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
От 1 до 30 април 2015 г. земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта за насърчаване производството и използването на висококачествени семена трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол  (ИАСАС). Агенцията от своя страна обобщава постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към Държавен фонд „Земеделие“ с искане за необходимите средства за текущата календарна година.

Източник: Държавен фонд „Земеделие“.


27.03.2015
назад