Клиенти

Клиенти на фирма "ФИМЕНКО" ЕООД могат да бъдат бизнес компании, учебни и академични центрове, общини, неправителствени организации и други. За дългогодишния си опит фирма Фименко е разработвала и печелила много проекти по оперативните програми на Европейския съюз в областта на човешките ресурси, технологичното обновление, развитие на селските региони и много други. 

Част от клиентите на фирмата в сферата на разработването и управлението на проекти са:

"БГ Хаус" ЕООД - проект в областта на човешките ресурси
"Химатех" АД 
"Елпром Харманли" АД
"Раис" ООД
"Пресо Фондал България" ЕООД - проекти в областта на човешките ресурси и технологично обновление
"Термоинвент" ЕООД
"Витаметрикс" ООД
"Модул Модус" - проект в областта на технологичното обновление
"Електроинвент" ООД
"Димсон" ЕООД
"Сибел" ООД
"Бисайд" ООД
"Елматех" АД
"Технос" ООД
"Инкост" ЕООД
"Трелеборг Сийлинг Солюшънс Силкотех България" ООД

Част от клиентите на счетовондния отдел на фирмата през годините са:

"Индустриален център Искър" АД
"Динамокар" АД
"Медиа Груп" ЕООД
"Глобекс" ЕООД
"Менфико" ЕООД
"Ланс" ЕООД
"Лувал" ООД
"Вивасан БГ" ООД
"Алфамакс" АД
"Биоконсепт" ЕООД
"Аромафарм" ЕООД
"Флоресанс" ЕООД
"Тодиа" ЕООД
"Пикамика ЕООД"
"Химатех" АД
"Имсис" ЕООД
"БГ Пропъртис" ЕООД
"ИЦ Искър" АД
"Вели лак" АД