За нас

История на фирмата

“ФИМЕНКО” ЕООД е създадена през 1997 година с предмет на дейност консултации и проучвания за инвестиции и управление на търговски предприятия, икономически, финансово-счетоводни консултации, информационна и рекламна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външна и вътрешно търговска дейност. Вече 17 години фирмата рабоги успешно в условията на българската икономика и развива проекти както за български така и за международни фирми и организации. През годините Фименко си е партнирала с научни институции като Софийския Университет, Техническия Университет,