За нас

Екип

“ФИМЕНКО” ЕООД разполага с тясно специализирани лица в отделните направления на бизнес предприемачеството и развитие, които осигуряват своевременна и компетентна подкрепа в областта. Работата на всеки експерт е проверена и подкрепена от преки ръководители, също експерти в конкретни области за развитие на бизнеса. Към момента във фирмата работят 8 щатни и 5 нещатни служители, в това число високо специализирани счетоводители, икономисти, прависти и консултанти професионално утвърдени в своята област. Служителите на “ФИМЕНКО” ЕООД са внимателно и съвестно подбрани специалисти, отговарящи на високите стандарти и изисквания за теоретични познания и образование, както и практически опит и професионализъм.