Услуги
Услуги, подпомагащи бизнеса

Услуги, подпомагащи бизнеса

Подпомагането на бизнеса включва следния набор от услуги:
 

1. Индустриални и секторни анализи
 

2. Инвестиционни анализи и анализи за икономическа целесъобразност
 

3. Оценка, диагностика, S.W.O.T анализи
 

4. Подпомагане на чуждестранните компании при навлизането им на българския пазар
 

5. Подкрепа и развитие на малкия бизнес
 

6. Маркетингови проучвания и развитие на нови продукти
 

7. Логистика на чуждестранни бизнес мисии