Услуги
Усъвършенстване на мениджмънта чрез обучение

Усъвършенстване на мениджмънта чрез обучение

Усъвършенстването на мениджмънта чрез обучение включва следния набор от услуги:

1.Специализирани кратки курсове за мениджъри и предприемачи (включващи дистанционно обучение и инструменти-методики за самооценка на собственото развитие)

2.Обучение на персонала на клиентите на място по следните теми:

  • Управление на проекти по програми на Европейския съюз
  • Финансово управление и алтернативни източници за финансиране на малки и средни предприятия
  • междуличностни и организационни умения