Услуги
Управленско консултиране

Управленско консултиране

Управленското консултиране включва следния набор от услуги:
 

1. Стратегически мениджмънт и бизнес планиране
 

2. Оперативен мениджмънт и подобрение на ефективността на фирмата
 

3. Бизнес реинженеринг