Услуги
Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Фирма "Фименко" разполага със специалисти, които извършват цялостно счетоводно обслужване на клиентите си, консултират ги относно данъци, осигуровки, закони, ДДС и други!

За да видите ценоразписа за счетоводни услуги, моля натиснете тук!

1. Счетоводство:

 • Пълна организация на счетоводната отчетност в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството в контекста на индивидуалните ви потребности
 • Обработка на счетоводните документи,  хронологично и синтетично, и генериране на електронни регистри
 • Месечни и годишни оборотни ведомости
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план месечен и годишен
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка-декларация и Дневници по ЗДДС, Интрастат декларация, други декларации) за НАП
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити
 • Подготвяне и подаване на документи за регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне на счетоводни справки за нуждите на управлението в стандартен обем
 • Информиране на клиента за спазване на срокове, касаещи НАП и НОИ
 • Консултации

2. Данъци:

 • Изчисляване и начисляване на текущи данъчни задължения
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Данъчна защита при проверки и ревизии
 • Консултации на клиента по въпроси по данъчното облагане

3. Годишно приключване:

 • Съставяне на Годишен финансов отчет
 • Съставяне на годишен отчет за дейността
 • Съставяне на годишна данъчна декларация
 • Представяне на отчетите и декларацията в НАП, НСИ, Търговски регистър / таксата на ТР е за сметка на клиента /.

4. Личен състав и ТРЗ:

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни спазумения, заповеди за прекратяване и отпуски
 • Регистрация в НАП на слючени, изменени и прекратени трудови договори
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица
 • Обработка на болнични листове
 • Издаване на УП - 2, УП - 3, Служебни бележки
 • Оформление на трудови книжки
 • Консултации на клиента по въпроси по осигурителното законодателство