Услуги
Разработване и управление на проекти

Разработване и управление на проекти

Фименко има натрупан опит в консултантските услуги по европейски програми и има печелени много проекти на български и чуждестранни фирми. 

Разработването и управлението на проекти включва следния набор от услуги:

1. Идентификация на възможности за финансиране

1.1. Известяване за отворена възможност за финансиране

1.2. Оценка на фирма

1.3. Оценка на проект

2. Разписване на проект

2.1. Помощ при попълването на проектна документация

2.2. Разписване на проект на база идея

2.3. Разписване на съпътстващи документи

2.4. Подаване на проектната документация

3. Управление на проект

3.1. Разписване на месечни отчети

3.2. Подготовка на тръжни документи

3.3. Провеждане и оценка на търгове

3.4. Изготвяне на финален отчет