Услуги
Институционално и регионално развитие

Институционално и регионално развитие

Институционалното и регионалното развитие включва следния набор от услуги:

1. Техническа и консултантска помощ при изграждане на местни (общински) структури за подкрепа на регионалното икономическо и социално развитие - центрове и агенции
 

2. Развитие на публично-частни партньорства и социално-икономически инициативи
 

3. Разработка на регионални стратегии и планове за развитие
 

4. Изграждане на административен капацитет за разработване и управление на проекти посредством обучения – тренинги, семинари и практически консултации