Услуги
Икономически анализи и разработване на стратегии за развитие

Икономически анализи и разработване на стратегии за развитие

Икономическите анализи и разработването на стратегии за развитие включва следния набор от услуги:
 

1. Разработване на бизнес и инвестиционни планове
 

2. Маркетингови проучвания на местни и външни пазари, анализи и стратегии
 

3. Оценки на инвестиционни проекти