Услуги
Финансов мениджмънт

Финансов мениджмънт

Финансовият мениджмънт включва следния набор от услуги:

1 . Финансови анализи и стратегии

2. Финансово планиране

3. Оптимизиране на финансовите потоци

4. Бюджетиране и прогнозиране

5. Управленско счетоводство

6. Източници на финансирания и кредитиране