Новини
Програма Хоризонт 2020

Програма Хоризонт 2020

Програма Хоризонт 2020 ще насочи ресурси към различни, но взаимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за Европейския съюз. Приоритетите на програмата са високи постижения в научната област, най-талантливите и най-находчивите изследователи и техните екипи за извършване на висококачествени авангардни изследвания, съвместни проучвания в областта на иновациите, предоставяне на изследвателите на отлични възможности за обучение и префесионално развитие и други. Подробности ще намерите на посоченичт линк: http://zafondovete.eu/2014/09/horizon-2020-excellent-science/


15.09.2014
назад