Новини
Покана за създаване на приложения, които да улеснят  предоставянето на мобилни обществени услуги

Покана за създаване на приложения, които да улеснят предоставянето на мобилни обществени услуги

Европейската комисия е отправила покана към иновативните и стартиращи малки и средни предприятия за проектиране и създаване на иновативни приложения, за да се насърчи предоставянето на мобилни обществени услуги. Актуалните обществени и икономически предизвикателства, както и нарастващите очаквания за намаляване на тежестта върху потребителите, оказват натиск върху всички публични администрации да предоставят ефективни, открити и ориентирани към гражданите обществени услуги. МСП са основният "играч" в този случей. Целта е да се помогне на взаимодействието на гражданите и бизнеса с публичните администрации. Това може да стане чрез комбинация от публични и частни услуги в сектора, чрез мобилни технологии.


14.08.2014
назад