Новини
Отхвърлени проекти по процедура "Енергийна ефективност за МСП"

Отхвърлени проекти по процедура "Енергийна ефективност за МСП"

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектините предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Отхвърлени са 125 проектни предложения. Предстои Управляващия орган да публикува класиране на кандидатите според точките получени на етап техническа и финансова оценка, както и да обяви за колко от класираните проекти има налични финансови средства.
02.05.2017
назад