Новини
Информационна кампания  за първата процедура по ОПИК

Информационна кампания за първата процедура по ОПИК

Министърът на икономиката Божидар Лукарски даде началото на информационната кампания за първата отворена за кандидатстване процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в гр. Враца.
Кампанията ще продължи както следва:
Велико  Търново - 12 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Голяма зала на Община Велико Търново
Варна - 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Зала хотел „Черно море“
Бургас - 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Бизнес инкубатор Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ № 28
Пловдив - 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в залата на Общински съвет
София - 19 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) , в Зала „Сердика“, хотел „Балкан“ (Шератон)
Кандидат бенефициентите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване до 21 дни преди съответния краен срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се могат да бъдат задавани само по електронната поща на адрес smecapacity@mi.government.bg като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Източник: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


11.05.2015
назад