Новини

ИАНМСП отправя покана към МСП за участие в Турговска Мисия в Швейцария

В периода 17.11. – 21.11.2014 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на SWISSTECH 2014, Базел, Конфедерация Швейцария. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от сектора машиностроене. Агенцията поема разходите за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване за един представител от предприятие, вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи. Подробности ще намирите на страницата на намерите на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване ан малки и средни предприятия.


11.09.2014
назад